Angličtina pro školní děti - Kidsbox

1x týdně 2 vyučovací hodiny, v tomto kurzu používáme učebnici Kidsbox, která využívá převratné novinky při používáni DVD ve výuce. Stejně jako v ostatních našich kurzech pro děti, i tady se budou děti učit pomocí metody Total physical response, tedy používat ve vyučování všechny smysly, a dále pomocí metody CLIL. Během vyučování děti budou mluvit, číst, poslouchat autentické nahrávky, sledovat DVD, hrát si, tvořit. Tento kurz bude mít několikaletou návaznost.   

 

V ceně je učebnice i všechny kopírovatelné materiály, které děti pravidelně dosttávají. Učebnice Kidsbox 3 již obsahuje i CD ROM pro domácí použití.

Naši partněři: www.plavani-zabicka.cz | www.ententyky.cz | www.ucime-se-ucit.cz | www.ebioshop.cz